На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на да 19.01.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

2023-01-19 09:00:00 50.26

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.

2023-01-19 09:00:00 33.49