На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на да 18.03.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-03-18 06:00:00        51.93
2023-03-18 07:00:00        59.97
2023-03-18 19:00:00        77.7
2023-03-18 20:00:00        55.36
2023-03-18 21:00:00        70.04

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк није евидентирано прекорачење.