На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 18.12.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида
Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк
PM10 PM2.5
2020-12-18 00:00:00 148.19 23.06
2020-12-18 01:00:00 149.11 17.86
2020-12-18 02:00:00 103.44 14.1
2020-12-18 03:00:00 471.94 60.89
2020-12-18 04:00:00 177.14 31
2020-12-18 08:00:00 72.66 55.87
2020-12-18 09:00:00 87.14 71.45
2020-12-18 10:00:00 89.57 74.11
2020-12-18 11:00:00 60.36 54.92
2020-12-18 12:00:00 66.03 58.47
2020-12-18 15:00:00 56.38 32.03