Поштовани, на основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на да 18.11, 19.11 и 20.11.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

2022-11-18 09:00:00 58.35
2022-11-18 10:00:00 51.41

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.

2022-11-18 09:00:00 39.51