На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 18.11.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова је евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мернoм месту Градски парк у 16h, и износило је 956,19 ug.m-3.

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концетрација суспендованих честица на мерном месту Градски парк.

ПМ 10 ПМ 2.5

2020-11-18

16:00:00

 

53.67

52.02