На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 18.10.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периодa евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

2023-10-18 08:00:00    53.52

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк није евидентирано прекорачење.