Поштовани, на основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 18.10.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM 10 на мерном месту Градски парк

2022-10-18 08:00:00 55.71
2022-10-18 09:00:00 67.98
2022-10-18 10:00:00 55.83
2022-10-18 15:00:00 51.74
2022-10-18 16:00:00 72.12
2022-10-18 17:00:00 92.98
2022-10-18 18:00:00 56.0

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење

2022-10-18 17:00:00 36.64
2022-10-18 18:00:00 34.98
2022-10-18 19:00:00 31.65
2022-10-18 20:00:00 31.4
2022-10-18 21:00:00 33.18