На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 18.10.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Брезоник Г.Парк
18.10.2021 09:00 10.69 7.6 1793.72 9.32
18.10.2021 10:00 677.48 10.95 51.94 10.1
Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.
ПМ 10 ПМ 2,5
18.10.2021 09:00 185.11  138.7