На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 18.09.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на територији града Бора.
Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски парк
PM10 PM2.5
2020-09-18 10:00:00 64.59 20.77
2020-09-18 15:00:00 59.97 18.45