На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 18.08.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10  на мерном месту Градски Парk.
2021-08-18 12:00:00 51.52