На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 18.08.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова је евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мм Институт, Градски парк и Брезоник.

  Институт Градски парк Брезоник Кривељ
2020-08-18

08:00:00

650.92 473.34 14.37 10.25
2020-08-18

09:00:00

204.29 597.62 295.87 233.93
2020-08-18

10:00:00

84.25 331.01 579.60 53.54

Tоком истог периода  су евидентирана  прекорачења концетрација суспендованих честица ПМ10 и ПM2.5 на мерном месту Градски парк.

  ПМ 10 ПМ 2.5
2020-08-18

08:00:00

66.54 26.40
English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст