На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 18.07.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксидана на мм Градски парк у 07:00 исто је износило  407.89   ug.m-3

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10 на мерном месту Градски Парk.
2021-07-18 10:00:00 52.22