На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 18.06.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк није евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих  честица.