На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 18.6.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова евидентирано је прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Градски парк.

2021-06-18 08:00:00 481.38
2021-06-18 09:00:00 668.12

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица величине пм10 на мерном месту Градски Парк.

2021-06-18 08:00:00 80.82
2021-06-18 09:00:00 97.29