на основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 18.05.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентиранопрекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

2022-05-18 16:00:00    80.63

Током истог периода није евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица PM2.5 на мерном месту Градски парк.