На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 18.04.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

SO2 [ug.m-3] SO2 [ug.m-3] SO2 [ug.m-3] SO2 [ug.m-3] SO2 [ug.m-3]
Bor Brezonik Bor Institut IRM Bor Krivelj Bor Slatina Bor Gradski park
4/18/2023 14:00 9.87              8.08               9.4            7.38            601.98
4/18/2023 15:00 9.59 8.03 7.96 7.1 701.63
4/18/2023 16:00 9.52 7.37 8.49 7.14 328.48
4/18/2023 17:00 9.34 7.7 8.83 7.12 498.41

Током истог периода на мерном месту Градски Парк је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица

PM10  PM2,5
4/18/2023 21:00 74.64 22.74