На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на  дан 18.04.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида на мерним местима на теритоији Града Бора.

Током истог периода није евидентирано прекорачење концетрација  суспендованих честица РМ 10 и PM 2,5 на мерном месту Градски парк.