На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 18.04.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачењe сатних концентрација  сумпордиоксида

Брезоник Институт Кривељ Градски парк
2021-04-18 04:00:00 15.23 17.96 6.6 829.01
2021-04-18 05:00:00 15.43 15.11 5.5 413.98

Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.