На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 18.04.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано сатно прекорачење концетрације сумпордиоксида ни на једном мерном месту.
 Перекорачење концентрације сусупендованих честица величине пм 10 измерено је у 7:00 и износило је 56.16 ug.m-3
English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст