На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 18.03.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Градски парк:

2022-03-18 05:00:00 1.97 10.31 3.55 8.5 741.67
2022-03-18 06:00:00 2.38 9.82 4.51 9.76 506.26
  Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица    на мерном месту Градски Парк
 pm 10  pm2,5
18.3.2022 11:00 69.12 26.31
18.3.2022 12:00 60.83 24.35
18.3.2022 13:00 67.95 22.95
18.3.2022 14:00 62.93 25.38
18.3.2022 15:00 65.92 28.92
18.3.2022 16:00 84.22 31.6
18.3.2022 17:00 98.6 29.12
18.3.2022 18:00 77.43 26.69