На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 18.01.2024.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периодa евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2024-01-18 17:00:00    70.03
2024-01-18 18:00:00    50.1
2024-01-18 20:00:00    87.74
2024-01-18 21:00:00    99.27
2024-01-18 22:00:00    113.09
2024-01-18 23:00:00    85.16
2024-01-19 00:00:00    91.56
Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк евидентирано је прекорачење.
2024-01-18 07:00:00    32.43
2024-01-18 08:00:00    42.91
2024-01-18 09:00:00    32.29
2024-01-18 10:00:00    35.01
2024-01-18 17:00:00    48.04
2024-01-18 18:00:00    41.84
2024-01-18 19:00:00    41.91
2024-01-18 20:00:00    70.07
2024-01-18 21:00:00    66.95
2024-01-18 22:00:00    87.56
2024-01-18 23:00:00    70.67