На основу података са сајта Агенције заштите животне средине на дан  17.12.2023. у периоду од 00:00 до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.
Тoкoм истог периода на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честицa.
PM10 PM2.5
 23-12-17 23:00:00 45.73 39.16