На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 17.12.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на следећим мерним местима:

Институт Кривељ Градски парк Брезоник
2020-12-17 11:00:00 849.38 33.59 992.31 130.71
2020-12-17 12:00:00 686.26 42.52 287.04 122.2
2020-12-17 13:00:00 633.82 43.55 143.27 50.45
2020-12-17 14:00:00 513.58 35.67 148.28 198.46
2020-12-17 15:00:00 631.95 56.48 627.76 299.66
2020-12-17 16:00:00 402.93 74.11 1535.24 198.35
2020-12-17 17:00:00 426.97 44.77 1715.35 458.44
2020-12-17 18:00:00 570.84 20.85 473.09 149.47
2020-12-17 19:00:00 113.23 24.81 523.47 145.59
На мерном месту Институт и Г.Парк  су измерена три сатно везана  прекорачења концентрације цумпордиоксида изнад 500 ug.m-3  што се сматра опасним за здравље људи.
Прекорачења  концентрација  сусупендованих честица на мерном месту Градски парк су износиле:
ПМ10 ПМ2,5
2020-12-17 05:00:00 100.55 13
2020-12-17 06:00:00 66.34 9.47
2020-12-17 07:00:00 96.31 10.48
2020-12-17 08:00:00 128.28 14.8
2020-12-17 09:00:00 45.98 18.13
2020-12-17 10:00:00 92.29 63.89
2020-12-17 11:00:00 72.37 63.18
2020-12-17 15:00:00 68.36 40.53
2020-12-17 16:00:00 78.06 54.61
2020-12-17 17:00:00 74.2 62.12
2020-12-17 18:00:00 73.53 48.51
2020-12-17 19:00:00 179.43 62.69
2020-12-17 2300:00 133.48 21.86