На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 17.11.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мерним местима на територији града Бора.  

Tоком истог периода, нису евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица ПМ10 и ПM2.5 на мерном месту Градски парк, изузев у 14h кад је евидентирано прекорачење честица ПM2.5 од 30,05 (ug.m-3)