На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 17.11.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мерном месту Брезоник у 12:00 износило 486.07 ug.m-3.

Tоком истог периода нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк