На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 17.10.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периодa евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-10-17 08:00:00    79.5
2023-10-17 17:00:00    51.89
2023-10-17 18:00:00    51.99

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк  евидентирано је прекорачење.
2023-10-17 08:00:00    40.01
2023-10-17 10:00:00    36.09
2023-10-17 17:00:00    33.26