Поштовани, на основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 17.10.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.

2022-10-17 11:00:00 52.98
2022-10-17 17:00:00 62.86

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк није евидентирано прекорачење.