На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 17.09.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица пм 10 на мерном месту Градски Парк.

2021-09-17 05:00:00 90.64 31.88
2021-09-17 06:00:00 66.1 28.33
2021-09-17 07:00:00 74.09 25.2
2021-09-17 08:00:00 249.97 94.87
2021-09-17 09:00:00 78.09 33.87