На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 17.09.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на територији града Бора.

Tоком истог периода  нису евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски парк.