На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 17.08.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10  на мерном месту Градски Парk.
2021-08-17 08:00:00 104.53 33.49
2021-08-17 09:00:00 51.97 17.42
2021-08-17 10:00:00 66.95 16.72
2021-08-17 11:00:00 54.83 16.48
2021-08-17 12:00:00 46 16.59
2021-08-17 13:00:00 46.58 16.28
2021-08-17 14:00:00 79.74 19.22
2021-08-17 15:00:00 62.09 14.12
2021-08-17 16:00:00 45.86 13.28
2021-08-17 17:00:00 61.56 13.27
2021-08-17 18:00:00 44.09 10.57
2021-08-17 19:00:00 88.6 13.51
2021-08-17 20:00:00 55.63 12.27