На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 17.07.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица.

  PM 10 PM 2.5
2023-07-17 08:00:00 53.04 48.45
2023-07-17 09:00:00 33.87 32.34