На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 17.07.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксидана на мм Градски парк у 09:00 исто је износило 561,79 ug.m-3 и 18:00 ~856,86  ug.m-3

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10 на мерном месту Градски Парк

2021-07-17 18:00:00 59.23 26.23