На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 17.07.2020.
године у периоду 00:00h до 23:59 часова је евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мм Брезоник која је у 09:00 износила 378,11ug.m-3.

Tоком истог периода нису евидентирана  прекорачења суспендованих честица на мерном месту Градски парк.

English EN Serbian SR
Промени величину фонта
Контраст