На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 17.6.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова евидентирано је прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Градски парк у износу од 764.98 ug.m-3.
Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица величине пм10  на мерном месту Градски Парk.
2021-06-17 15:00:00 52.43
2021-06-17 16:00:00 60.48