На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 17.05.2023.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано је прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 на мерном месту Градски парк.
2023-05-17 03:00:00 63.01
2023-05-17 04:00:00 79.21
2023-05-17 05:00:00 90.02
2023-05-17 06:00:00 119.31

Суспендоване честице PM 2.5 на мерном месту Градски парк је евидентирано прекорачење.
2023-05-17 02:00:00 32.36
2023-05-17 03:00:00 42.31
2023-05-17 04:00:00 44.14
2023-05-17 05:00:00 79.32
2023-05-17 06:00:00 68.04