На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 17.05.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h није евидентирано прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.

Током истог периода евидентирано je прекорачење концентрација суспендованих честица PM10 и PM2.5 на мерном месту Градски парк.

17.5.2022 07:00 85.54 24.66
17.5.2022 08:00 99.48 31.38