На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан
17.04.2022.године у периоду 00:00h до 23:59h евидентирано је
прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида на мерном месту Градски парк.

17.4.2022 16:00 9.92 482.21 9.58 13.56 7.26
17.4.2022 17:00 9.24 574.02 9.44 13.26 6.74

Током истог периода евидентирано је прекорачење концентрација
суспендованих честица PM 10 и PM 2,5 на мерном месту Градски парк.

ПМ10 ПМ2,5
17.4.2022 59.7 52.73