На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 17.03.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм Градски парк:

2022-03-17 03:00:00 6.7 12.62 4.5 436.21 4.05

Током истог периода ниjе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.