На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 17.02.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк је евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица  величине пм10 на мерном месту Градски Парк
 pm10 pm2,5
2/17/2023 2:00 89.29 42.88