На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 17.02.2022.године у периоду 00:00 до 23:59 часова је евидентирано  прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида на мм Градски парк у 8:00 и износило је  465.23 ug.m-3

Током истог периода ниjе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк.