На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 17.02.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида:

Градски парк Институт Кривељ Брезоник
2021-02-17 09:00:00 794.83 425.03 51.95 139.16
2021-02-17 10:00:00 574.8 282.15 135.12 202.52
2021-02-17 11:00:00 169.35 126.6 157.7 540.32
2021-02-17 12:00:00 97.73 34.38 155.39 492.78
2021-02-17 13:00:00 109.02 30.91 174.21 586.47
Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.

 

ПМ 10 ПМ 2.5
2021-02-17 07:00:00 57.48 38.61
2021-02-17 08:00:00 113.37 56.8
2021-02-17 09:00:00 151.46 76.07
2021-02-17 10:00:00 126.46 62.16
2021-02-17 11:00:00 69.21 40.32
2021-02-17 12:00:00 70.85 38.9
2021-02-17 13:00:00 61.6 33.73
2021-02-17 14:00:00 50.67 29.73
2021-02-17 15:00:00 121.96 47.09