На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 17.01.2022.године у периоду 00:00 до 23:59 часова није евидентирано  прекорачење сатних концентрација сумпордиоксида.на мерном месту Парк

Током истог периода jе евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица на мерном месту Градски Парк