На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 16.3.2023. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мерним местима на територији града Бора.

Tоком истог периода, нису евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица ПМ10 и ПM2.5 на мерном месту Градски парк.