На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 16.12.2022. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода на мерном месту Градски Парк.jе евидентирано прекорачење концентрација  суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк.
  PM 10 PM 2.5
2022-12-16 00:00:00 59.32 50.54
2022-12-16 01:00:00 70.32 54.89
2022-12-16 02:00:00 60.75 39.3
2022-12-16 03:00:00 53.32 33.4
2022-12-16 15:00:00 52.56 51.74
2022-12-16 16:00:00 63.12 60.17
2022-12-16 18:00:00 77.61 68.81
2022-12-16 19:00:00 81.32 71.55
2022-12-16 20:00:00 91.2 85.49
2022-12-16 21:00:00 76.97 69.76
2022-12-16 22:00:00 88.07 75.82
2022-12-16 23:00:00 62.82 61.69