На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 16.12.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Tоком истог периода су евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парk
ПМ 10 ПМ 2,5
2020-12-16 15:00:00 151.81 23.69
2020-12-16 16:00:00 62.11 18.46