На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 16.11.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова није евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мерним местима на територији града Бора.

Tоком истог периода  су евидентирана вишесатна узастопна прекорачења концентрација суспендованих честица  ПМ10 и ПM2.5 на мерном месту Градски парк.

PM10 PM2.5
16.11.2021 03:00 46.73 30.25
16.11.2021 07:00 41.84 30.47
16.11.2021 08:00 51.46 35.41
16.11.2021 09:00 46.24 31.36
16.11.2021 12:00 39.31 35.99
16.11.2021 13:00 68.55 46.92
16.11.2021 14:00 44.66 35.20
16.11.2021 15:00 46.34 36.50
16.11.2021 16:00 58.14 42.37
16.11.2021 17:00 72.89 50.79
16.11.2021 18:00 62.65 45.39
16.11.2021 19:00 64.52 44.21
16.11.2021 20:00 57.64 39.84
16.11.2021 21:00 64.95 45.20
16.11.2021 22:00 50.54 39.39