На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 16.11.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатних концетрација сумпордиоксида  на мерном месту Брезоник у 11:00 износило
477.49 ug.m-3 и у 12:00 је износило 362,36 ug.m-3

Tоком истог периода нису евидентирана  прекорачења концентрација суспендованих честица  на мерном месту Градски Парк .