На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 16.09.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида на мм.

Брез. Г.Парк
21.9.2016 08:00 7.67 8.61 688.83 44.64 5.6
16.9.2021 09:00 613.47 207.62 236.14 41.48 6.66
16.9.2021 10:00 406.23 61.92 46.32 34.65 22.45
Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица пм 10 на мерном месту Градски Парk.
2021-09-16 08:00:00 140.34 45.88
2021-09-16 12:00:00 53.25    17.22