На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 16.09.2020. године у периоду 00:00h до 23:59 часова je евидентирано прекорачење сатне концетрације сумпордиоксида на мерном месту Г.парк

Градски парк
2020-09-16 00:00:00 626.15
2020-09-16 01:00:00 379.68
2020-09-16 02:00:00 446.17
2020-09-16 03:00:00 387.66

Tоком истог периода су евидентирана прекорачења концентрација суспендованих честица величине ПМ10 на мерном месту Градски парк:

ПМ 10 ПМ 2,5
2020-09-16 10:00:00 87.32 17.34
2020-09-16 11:00:00 166.85 29.88
2020-09-16 12:00:00 73.29 17.09
2020-09-16 13:00:00 70.92 15.84
2020-09-16 14:00:00 119.12 22.96
2020-09-16 15:00:00 126.56 23.94
2020-09-16 16:00:00 85.25 17.73
2020-09-16 17:00:00 62.39 15.16
2020-09-16 18:00:00 55.62 18.46
2020-09-16 19:00:00 114.99 29.11
2020-09-16 20:00:00 57.96 24.44
2020-09-16 21:00:00 53.1 36.7