На основу података са сајта Агенције за заштиту животне средине на дан 16.08.2021. године у периоду 00:00h до 23:59 часова ниje евидентирано пекорачење сатних концетрација сумпордиоксида.

Током истог периода је евидентирано прекорачење концентрација суспендованих честица величине пм10  на мерном месту Градски Парk.
16.8.2021 08:00 122.1 45.23
16.8.2021 18:00 63.33 22.3
16.8.2021 19:00 73.1 40.1
16.8.2021 20:00 54.78 32.12
16.8.2021 21:00 56.93 31.55